Plan, do, check, act.
Deze vier stappen zijn de basis van de zogenaamde Deming circle.

Act.

Zet hetgeen gevonden werd in de "check" stap om in verbeterde werkwijze voor de toekomst.
Zorg, dat de verbeterde werkwijze gedragen wordt door diegenen die hem moeten hanteren. Meestal houdt dit is, dat er overleg gepleegd wordt met de uitvoerenden, omdat die de praktijk kennen.
Zorg, dat de nieuwe werkwijze ook bekend is bij en toegankelijk is voor de uitvoerden.

Terug