Beheersen.

Om een proces te "beheersen", dient aan vijf voorwaarden tegelijk te worden voldaan.
  • Men moet de gewenste uitkomst kennen.
  • Men moet het resultaat van het proces kunnen meten.
  • De gewenste uitkomst en de meting moeten met elkaar vergeleken kunnen worden.
  • Men moet in het proces kunnen ingrijpen. (en om dat te doen)
  • Moet men het proces kennen.
Op zich lijkt dit eenvoudig, maar door de hoeveelheid van aspecten die allemaal tegelijkertijd onder controle gehouden moeten worden, is dot geen sinecure. Arie Quik geeft in zijn boek: "Houd het eenvoudig", een aantal praktische tips om door middel van transparantie het leiden van een organisatie toch beheersbaar te maken.

Terug