QED Contact

Bestellen? Klik hier

Heden verleden en toekomst van Certificatie
De Challenge Cycle Check© - kortweg CCC genoemd - is de methodiek die u kan helpen om uw omzetmarge te bereiken en te vergroten en om een grotere klanttevredenheid te genereren. CCC is het overall proces voor de gehele dienstverlening van Business Opportunity tot en met Onderhoud en zorgt voor een eenduidige, uniforme manier van werken. Het kan worden gehanteerd als efficiŽnte werkwijze om Business Opportunities te realiseren, terwijl de kernprocessen binnen de organisatie behouden blijven. De CCC-werkwijze is een succesvol concept, juist door zijn eenvoud en pragmatische benadering van de soms complexe procesgang binnen bedrijven..
Auteur: Ann Mandos

Bestellen? Klik hier

De Interne Kwaliteitsaudit

Een praktijkgerichte stap-voor-stap handleiding voor
het plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en evalueren van interne kwaliteitsaudits
Auteurs: Peter H. de Dreu en Jan Hulzeboss

Bestellen? Klik hier

Risico Management

Het effectief toepassen van Risico management beschreven vanuit de theorie en welke normen en voorschriften hieraan kunnen bijdragen
Auteurs: Peter H. de Dreu

Hou het eenvoudig

Terug naar de tekst waar u was
Bestellen? Klik hier

wat Professor Simons erover schrijft

Over management zijn dikke boeken geschreven. De meeste daarvan door hoogleraren, die haarfijn uitleggen hoe het in organisaties zou moeten toegaan of vroeger toeging. Zulke boeken geven doorgaans een fraai overzicht van de managementliteratuur en een positie bepaling van de auteur in het academisch debat over de aard van management. Ook zijn er boeken geschreven door managers met praktijkervaringen. Deze staan doorgaans vol met casuÔstiek zonder de onderliggende principes te analyseren. Vrij zeldzaam zijn boeken van mensen uit de praktijk voor mensen uit de praktijk die uitgaan van heldere en begrijpelijke modellen. Het onderhavige boek "Hou het eenvoudig" behoort mijns inziens tot deze zeldzame categorie. De auteur, die als manager ťn als consultant kan bogen op een ruime internationale ervaring, behandelt en verklaart methoden en technieken om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in organisaties logisch en eenvoudig vast te stellen en te veranderen. Als natuurkundig ingenieur weet hij zich gesteund door A. Einstein toen deze laatste zei: "Theories and models should be kept as simple as possible, but not simpler." Ik beveel dit boekje van harte aan voor resultaatgerichte managers en consultants en vooral voor hen, die dat willen worden.

Prof. dr. ir. J.L. Simons
Hoogleraar Bedrijfskunde
Rijksuniversiteit Groningen