Compliance en AOIC.

Eén van de grootste bedreigingen voor uw organisatie is niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Overheden hebben de neiging, nogal hardhandig om te springen met organisaties, die niet aan de regels voldoen. Daarnaast is het en geweldige kostenpost om alles snel als nog op de rit te krijgen.AOIC (Administratieve organisatie en interne controle), staat in veel organisaties los van de operaties. Veel uitvoerende mensen, vullen allerlei lijsten en bonnetjes in, terwijl zij het hoofdzakelijk als een last ervaren. Toch zijn de AOIC regels niet zonder logica. Binnen QED streven we ernaar om het voldoen aan alle regels integraal met het werk te laten verlopen. Dit lukt als de mensen begrijpen wat het nut van die administratieve regeltjes is en als het eraan voldoen niet een extra werkbelasting is voor de mensen.

Terug