Cultuur en attitude.

Dit lijken erg "softe" begrippen, maar binnen QED weten wij, dat software harder is dan diamant. Dit geldt zeker ook voor cultuur en attitude.

Cultuur en attitude binnen een organisatie kunnen door een beleidsnota zijn vastgelegd. In dat geval kiest het management (vaak in overleg met de OR) voor een bepaalde manier van met elkaar, de klanten, uitdagingen, de producten om te gaan.

Het is erg verstandig om bewust een bepaalde, gewenste, cultuur te kiezen, omdat men anders het risico loopt met een willekeurige (spontaan ontstane) cultuur opgescheept te zitten.

Zo is de ene organisatie onderlinge betrouwbaarheid een asset, terwijl in een andere organisatie creativiteit enorm gestimuleerd wordt.

Management kan door het systeem van "Klopjes en klapjes" de gewenste cultuur vrij makkelijk laten ontstaan.

Terug