Koers en valuta risico's

Onderschatting van een te vaak licht genomen risico.

(Dit artikel is geschreven door Dick Alink die helaas op 8-9-2000 is overleden)

De ervaring leert dat veel im-of exporterende bedrijven zich niet altijd volledig realiseren welke valutarisico's zij lopen.
Dit wordt vaak mede veroorzaakt doordat de bedrijfsadministratie niet of onvoldoende is ingericht voor deze facetten.
De centrale vraag blijft dan ook waar en wanneer lopen de ondernemingen valutarisico's?

Een onderneming loopt valutarisico op elke bezitting, schuld, inkomsten en uitgaven, die in een andere valuta luidt dan waarin de uiteindelijke verslaglegging aan de aan- deelhouders plaatsvindt.

Buiten de algemeen bekende methodieken, zoals:

 • valuta[termijn]transacties
 • discontering van vorderingen
 • factoring van vorderingen
 • NCM-koersrisicoverzekering
bestaat ook de mogelijkheid het instrument van valuta-opties te gebruiken.

Een valuta-optie is het recht tot aan- of verkoop van de onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs - de uitoefenprijs -gedurende een bepaalde vooraf over- eengekomen periode.

Er zijn twee soorten opties te onderscheiden, te weten:

 • call opties
 • put opties
Bij het kopen van een call optie verkrijgt men het recht tot aankoop van een bepaalde valuta en bij het kopen van een put optie het recht tot verkoop van een bepaalde valuta.

Bij de prijsvorming van de optie (de zgn. optiepremie speelt een aantal factoren een rol.

 • de intrinsieke waarde, dat is het verschil tussen de contante koers van de valu- ta en de uitoefenprijs.
 • de looptijd, dat is de periode waarover men het recht tot aan- c.q. verkoop van vreemde valuta wil hebben
 • de koersfluctuatie of volatility in de onderliggende valuta. hoe sterker koers fluctueert, des te hoger zijn de te betalen premies
 • het agio of disagio van een valuta, hetgeen inhoudt dat de prijs van een valuta op termijn hoger resp. lager is dan de contante koers, als gevolg van de renteverschillen.
De handel in opties kan in Nederland op twee manieren plaatsvinden:
 • European Options Exchange [EOE];
 • Over the Counter [OTC]

Wij hebben onze gedachten hier neergeschreven, niet alleen maar om reclame te maken (dat element zit er natuurlijk ook in) maar vooral ook om u uit te nodigen om met ons in discussie te gaan. Onze gedachten en ervaringen zijn uitsluitend opgedaan in ons eigen leven, met zoveel als mogelijk gebruik maken van ideeŽn van anderen (luisteren, studeren en observeren).
U bent van harte welkom om te reageren. Wij weten namelijk dat informatie in tegenstelling tot geld een merkwaardige eigenschap heeft. Hoe meer je weggeeft, hoe meer je ervan hebt.

U kunt ons bereiken

QED Management
Rijksstraatweg 87
3222 KB Hellevoetsluis
Tel : +31 181 325231
E-mail
a.quik@qed.nl