"Lean"

Met “Lean” bedoelen we dat er niet meer, maar ook vooral niet minder mensen in de organisatie werken dan nodig is.
Dat kan alleen maar door de juiste hoeveelheid mensen met de juiste competenties op de juiste plaats in de juiste organisatie structuur aanwezig te hebben.
Te weinig mensen, (waardoor er roofbouw wordt gepleegd) is zowel voor de mensen zelf als voor de organisatie schadelijk.
Teveel mensen in een organisatie werkt kostenverhogend. Niet iedereen heeft dan een kans om een erkende toegevoegde waarde te creëren. Het vinden van een goed evenwicht tussen werkbelasting en beschikbare mens power (zowel kwalitatief als kwantitatief) is geen sinecure en vereist een grondige kennis van processen en de manier waarop mensen werken.

Het grote voordeel van een "leane" organisatie is ook dat hij "lenig" is. Een leane organisatie weet zich steeds weer snel aan te passen aan de omstandigheden zoals de markt die dicteert.

Terug