Milieu.

Niet zolang geleden werd alles niet als "product" gemaakt werd als afval weggegooid. Tegenwoordig beschouwen wij binnen QED alles, maar dan ook alles, wat de organisatie verlaat als "product".

Er zijn bedoelde producten (die wij de klant aanbieden) maar ook onbedoelde producten.

De temperatuur van het koelwater, de rook uit de schoorsteen, niet verwerkte grondstoffen, alles is een product, omdat het (vaak onbedoeld) door de organisatie gemaakt wordt.

Tegenwoordig moeten alle producten aan zeer nauwe specificaties (vaak door overheden, maar ook vaak vanuit de organisatie zelf opgelegd) voldoen.

Daarmee wordt de beheersing van de afvalstromen feitelijk niet wezenlijk anders dan de "gewone kwaliteitsbeheersing". Als onze producten (bedoeld en onbedoeld) moeten aan strakke eisen voldoen en het is zaak deze eisen "door te vertalen" naar de eisen en maatregelen die we bij de "subprocessen" moeten stellen om steeds weer en altijd alle aspecten goed te beheersen.

Terug