Personeel & Organisatie

Outplacement of wel Extern Herplaatsingstraject

(Dit artikel is geschreven door Dick Alink die helaas op 8-9-2000 is overleden)

Men kan zonder meer stellen dat elke onderneming vroeg of laat wordt geconfronteerd met het vraagstuk, dat of in verband met reorganisatie of in verband met het functioneren van medewerker[s], afscheid van deze medewerker[s] moet worden genomen.
Iedere zichzelf respecterende werkgever zal dit probleem op een zo sociaal mogelijke wijze willen oplossen.

Een veel gebruikte mogelijkheid is, het ondersteunen en begeleiden van de betrokken medewerker[s] naar een voor hen aanvaardbare functie buiten het bedrijf.

In grote lijnen zijn bij een dergelijk traject 3 fasen te onderscheiden:

  • Zelfanalyse en richtingbepaling
  • Sollicitatiebegeleiding
  • Herplaatsingsondersteuning
Bij Zelfanalyse en richtingbepaling wordt getracht inzicht te verkrijgen in de externe herplaatsingsmogelijkheden, rekening houdend met de affiniteiten van de betrokkene[n] en de arbeidsmarktgegevens. Hierbij worden o.m. met behulp van een zelfanalyse- methodiek, ervaringsgegevens en overige relevante persoonsgegevens van de deelnemer[s] ge´nventariseerd en geanalyseerd en wordt de link gelegd met de toekomstige functiemogelijkheden.

Tijdens de fase van de Sollicitatiebegeleiding wordt de deelnemer getraind in vaardigheden zoals zelfpresentatie, marketing en netwerkopbouw.
Hierbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan het opstellen van een CV, het opsporen van relevante vacatures, het opstellen van open en gerichte sollicitatiebrieven alsmede het onderhandelen over aanstelling/arbeidsvoorwaarden.

Een eventuele derde fase Herplaatsingsondersteuning kan o.m. inhouden het intensief coachen en trainen van de deelnemer teneinde tot het beoogde resultaat te komen.
Hierbij speelt het verder bijschaven van de vaardigheden en een zeer intensieve individuele voorbereiding bij elke sollicitatie een belangrijke rol.

Alhoewel een dergelijk project te allen tijde kan worden verzorgd door de eigen organisatie, verdient het met name uit emotioneel oogpunt de voorkeur deze activiteiten door een extern adviseur te laten begeleiden.

U kunt ons bereiken

QED Management
Rijksstraatweg 87
3222 KB Hellevoetsluis
Tel : +31 181 325231
E-mail
a.quik@qed.nl